SİTE YAŞAM KÜLTÜRÜ

SİTE YAŞAM KÜLTÜRÜ


Siteler, birçok farklı yaşam ve yaklaşım tarzındaki insanların bir araya geldiği özel hayatın sürdürüldüğü ortak yer ve değerleri olan ikamet alanlarıdır. Bu ortak alanlı olma özelliği sitelerde, uyulması gereken bazı ortak kuralları da gerekli kılmaktadır. Bu kurallar zorlayıcı, mecbur tutucu değil düzenleyici, kolaylaştırıcı olmalıdır.

SİTE SAKİNLERİ : Site çok açıkça her şeyiyle kat maliklerinin ve site sakinlerinindir. Bu alanda yapılan-yaşanan her iyi ve kötü olay ve şey de bu sahipliğe dahildir. Site yönetimini düzenleyen, yazılı metinler (kanun,yönetmelik,yönetim planı, vb.) olabilir, ancak site yaşam huzuru bu yaptırımlara bırakılamaz, bırakılmamalıdır.

SOSYAL YAŞAM OLAN HER YERDE DİSİPLİN VARDIR.ÖZELİN YAŞANDIĞI ALANLARDA DA DİSİPLİNE VE HUZURA İHTİYAÇ VARDIR.HUZURU  SAĞLAYACAK OLAN DİSİPLİN DE  BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜDÜR…

634 SAYILI KAT MÜLKİYETİ KANUNU emredici ve düzenleyicidir.Tapunun ayrılmaz bir parçası olan YÖNETİM PLANI’nda da bir çok konu düzenlenmiştir. Daire/bağımsız bölüm ne kadar ve hangi statüde kat malikinin ise, bu plan da aynı şekilde kat malikinindir. Yanı malikler dairelerinde olduğu gibi hem bu planın sahibi hem de koruyucusudur.

Malikler, nasıl ki aileleri arasında olan bir sorunu sevgi atmosferi içinde eritir, nasıl ki aynı birbirlerine davranışlarında yaptırımsız bir oto değerlendirme yapar,Site Sakinleri  de büyük aile olarak aynı şekilde davranmalıdır.

SİTE YÖNETİMİ YAPTIRIM MAKAMI DEĞİLDİR.Çünkü Site Yönetiminin  her sakine eşit mesafesi vardır. Site Yönetiminin yargılama yetkisi yoktur. Yönetim Planında bir yasaktan bahsedilebilir. Evet, falanca işi yapmak yasaktır. Bu yasağın sakin tarafından delinmesi durumunda, SİTE YÖNETİMİNİN TEK YAPTIRIMI, RİCA ETMEKTİR.Aslında bu rica Site Yaşam Kültüründe çok büyük yaptırımdır. Bunun dışında bir yaptırım beklentisi düşünülemez…

Çünkü başka bir yaptırım başka kültürlerin tarzıdır. Bir sitede, Site Yönetiminden “Rica” dışında bir yaptırım bekleniyorsa, artık orası bir yaşam alanı değildir.Bu alan kanunlarla yönetilen, cezalarla yaptırımlanan bir yabancılar topluluğu, geçici bulunma alanı haline gelmiş demektir. Ömür boyu, özelin yaşanacağı bir alanda ceza söz konusu olmuşsa, kiminle hangi yüzle selamlaşılacaktır?

SİTELERDE TEK YAPTIRIM ARACI, SİTE YAŞAM KÜLTÜRÜDÜR.Site Yaşam Kültürünün yaptırımları, diğer yaptırımlardan farklı olarak olay olduktan sonra değil, olay olmasın diye devrede olmasıdır.

Aracını başka bir sakinin aracının çıkışını engelleyecek, çöp – itfaiye aracının yanaşamayacağı, blok önüne  yaya/araç girişini kapatacak şekilde park eden bir sakine nasıl bir yaptırım uygulanabilir? Zaten Site Yaşam Kültürü oturmuş olsa, o sakin oraya aracını park etmez.

_1442522862013_