• Sitemizden Yeşil Alanlar

  • Sitemizden Kış Manzaraları

DUYURU

SAYIN KAT MALİKLERİ VE SİTE SAKİNLERİ,

SON DÖNEMDE; EKONOMİK GÖSTERGELERDEKİ İSTİKRARSIZLIK, YÜKSEK ENFLASYON VE DÖVİZ KURU, ENERJİ KULLANIM BEDELLERİNDEKİ ARTIŞLAR İLE 2022 YILI ASGARİ ÜCRET DÜZENLEMESİNDEN KAYNAKLANAN PERSONEL GİDERLERİ;

OYAKKENT 1. ETAP KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2021-2022 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİNDEKİ BAZI GİDER KALEMLERİNDE,  ÖNCEDEN ÖNGÖRÜLEMEYEN YÜKSEK HARCAMA MALİYETLERİ OLUŞTURMUŞTUR.

ARTAN HARCAMA MALİYETLERİNE BAĞLI OLARAK, DÖNEM SONUNDA; TOPLU YAPI İŞLETME PROJESİNDE,  “GELİR-GİDER” DENGESİNİN SAĞLANABİLMESİ İÇİN 6 ADET “PROJE GİDER KALEMİNDE” TOPLAM: 252.000 TL TUTARINDAKİ EK FİNANSMAN İHTİYACININ KARŞILANMASI ZARURETİ DOĞMUŞTUR.

BU İHTİYACIN KARŞILANABİLMESİ İÇİN; TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU (TYYK) BAŞKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANAN:

“OYAKKENT 1. ETAP KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 2021-2022 DÖNEMİ İŞLETME PROJESİNE EK 3 AYLIK (MART-NİSAN- MAYIS) REVİZE İŞLETME PROJESİ” 

28 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE YAPILAN OYAKKENT 1. ETAP KONUTLARI TOPLU YAPI TEMSİLCİLER KURULU (TYTK) TOPLANTISINDA KURUL ÜYELERİNE SUNULMUŞTUR.

 TYTK ÜYELERİ TARAFINDAN “OY BİRLİĞİ “ İLE KABUL EDİLEN VE KESİNLEŞEN  “REVİZE İŞLETME PROJESİ”  01 MART 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR.

BUNA GÖRE;  MEVCUT İŞLETME PROJESİNDE BEŞ (5) ADET KONUT TİPİ ESAS ALINARAK GÜNCELLENEN AİDAT TUTARLARI, İLETİŞİM KANALLARINDAN KAT MALİKLERİ VE SİTE SAKİNLERİNE DUYURULACAKTIR.

 3 AYLIK (MART-NİSAN- MAYIS 2022) DÖNEM İÇİN ORTALAMA % 22,3 ORANINDAKİ ZORUNLU AİDAT ARTIŞININ HOŞGÖRÜ İLE KARŞILANACAĞINI UMAR, SAĞLIK VE ESENLİKLER DİLERİZ.

SAYGILARIMIZLA.

OYAKKENT 1. ETAP KONUTLARI TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

_1442522862013_